Heeft u Astma? Dan vindt u hier alle voor u relevante informatie.

Alles over astma

Wat is Astma?

Astma is een ontsteking van de longen. De ontsteking is bij astma blijvend. Dit betekent dat er altijd kleine ontstekingen zijn in de longen. Dit kan veel klachten veroorzaken.

Heeft uw arts u verteld dat u astma heeft? Dan herkent u vast de situatie dat uw longen soms erg gevoelig reageren op prikkels, zoals rook, uitlaatgassen, huisstofmijt of huisdieren. U kunt hierdoor benauwd worden of u gaan hoesten. Als dit plotseling opkomt, noemen we dat een astma-aanval. Niet iedereen reageert op dezelfde prikkels en het verschilt per persoon hoe erg astma is. Er zijn verschillende soorten astma.

Astma-aanval

Bij een astma-aanval gebeurt er van alles in de longen. Zodra ze geprikkeld worden door stoffen waar u gevoelig voor bent, zwellen de slijmvliezen in neus, keel en longen op. De slijmvliezen produceren meer vocht en slijm dan anders. De spiertjes die om de luchtwegen heen zitten, raken verkrampt en trekken samen. Ze maken de luchtwegen smaller. Ademen wordt moeilijker. De longen raken overvol met lucht, die niet genoeg ververst wordt. Al deze reacties samen vormen een astma-aanval. Bij een astma-aanval kunt u veel minder lucht in- of uitademen dan anders. Dit gevoel kan heel angstig zijn. Het is echter niet direct gevaarlijk.

Astma is blijvend

Astma geeft niet elke dag tijd klachten. Toch is het een ziekte die niet over gaat. Dit komt doordat de longen bij astma altijd een beetje ontstoken zijn. Dat is niet hetzelfde als een longontsteking: bij een longontsteking zijn de longen meestal ontstoken door een bacterie. Een behandeling met medicijnen geneest de longontsteking vrij snel. Astmaklachten kunnen soms weken tot maanden aanhouden. Bijvoorbeeld na griep. Soms zijn er periodes waarin u weinig tot niets merkt van uw astma. Dan lijkt astma genezen, maar is het niet.

DBC is een 'diagnose behandel combinatie'

Wat houdt de Astma DBC in?

Een DBC is een ‘diagnose behandel combinatie’. Het betekent dat verschillende soorten zorgaanbieders allen samenwerken om u goede zorg te leveren.

Catena is een moeilijk woord, maar het is in feite het Latijnse woord voor “keten”. Bij Catena worden een aantal handelingen verricht die als een “keten” met elkaar samenhangen.

Wat houdt de Catena methode de Astma-patient precies in:

  • Er vindt een periodieke controle van de longfunctie plaats bij de patient in de buurt.
Tijdens het onderzoek wordt gevraagd om zo krachtig mogelijk uit te blazen. Dit wordt een aantal keer herhaald. Ook zal er een luchtwegverwijder getest worden. Na de inwerktijd zal de blaastest herhaald worden, zodat het effect bepaald kan worden. Het totale onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
  • Elke keer moet een kort vragenlijstje ingevuld worden. Deze vragenlijst kan alvast voor het onderzoek rustig  gemak ingevuld worden. De antwoorden worden hierna besproken.
  • Er wordt instructie gegeven over de beste manier om medicatie in te nemen.
  • Er wordt voorlichting over de ziekte gegeven
  • De behandeling van de Astma wordt volgens de nieuwste inzichten geoptimaliseerd.
  • Door een nauwere samenwerking met longartsen wordt gebruikt gemaakt van diens deskundigheid.
  • Stoppen met roken is enorm belangrijk, dus er is ook een ‘stoppen met roken’ programma

Het onderzoek wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide functieassistentes van Certe. De uitkomsten van het onderzoek worden vervolgens door een longarts beoordeeld en deze adviseert uw huisarts dan weer over het optimale behandelbeleid. Wanneer u gecontroleerd wordt hangt af van de uitkomsten van het laatste onderzoek.

Waarom ketenzorg bij Catena

Het grootste voordeel van de ketenzorg bij Zorggroep Catena is dat u alle zorg krijgt die u nodig heeft.

Door de duidelijke afspraken is de kans heel klein dat een controle wordt vergeten of dat een uitslag kwijt raakt. De zorg is lang nog niet overal in Nederland op deze unieke manier georganiseerd.

Zorggroep Catena zorgt ervoor dat er wordt voldaan aan alle voorwaarden die door de zorgverzekeraars worden gesteld. De zorg die u krijgt is geprotocolleerd. Dat betekent dat er aan alle gestelde protocollen wordt voldaan. U krijgt hierdoor de juiste en tijdige (medische) zorg. Onder- of overbehandeling worden teruggedrongen.

Het DBC project heeft veel aandacht voor de rol die uw huisarts speelt. Uw huisarts zal zich opstellen als coach en er samen met u zorgen voor preventie en voor zelfmanagement. U werkt samen aan een dagboek waarbij u uw medicatie, voeding en beweging in de gaten houdt.