Alles over COPD

Alles over COPD

Loopt u het risico om hart- en vaatziekten te krijgen? Dan vindt u hier alle voor u relevante informatie.

Wat is COPD?

COPD is een longziekte die in de volksmond ook wel bekend staat als “rek uit de longen”. Rek uit de longen betekent in de praktijk dat het uitblazen van lucht veel langer duurt dan bij gezonde patienten. Een COPD-patient kan daarom veel minder snel ademen. Een gezonde persoon kan wel 30 keer per minuut een grote hoeveelheid lucht in- en uitademen. Een COPD-patient is daarin sterk beperkt geraakt, waardoor de maximale hoeveelheid zuurstof die je nog kunt ademen een stuk is afgenomen. Het verrichten van  lichamelijke inspanningen is daarom ook een stuk moeilijker. Een COPD-patient heeft ook veel meer aanleg voor bronchitis. COPD-patienten hebben daarom veel vaker dan gezonde mensen een bronchitis aanval. De behandeling hiervoor is prednisolon, meestal samen met een antibioticum. Vele COPD-patienten hebben 1 x of vaker per jaar zo’n kuur nodig. Het spreekt vanzelf dat deze kuren een noodgreep zijn en dat ze beter voorkomen kunnen worden. Bovendien zal na elke bronchitis de COPD wat verslechteren.

Oorzaak

De oorzaak van COPD is nog niet helemaal duidelijk, wel is duidelijk dat roken en meeroken een belangrijke oorzakelijke factor is. Maar er zijn meer oorzaken, zo krijgt niet elke roker COPD en ook is er zelfs voor niet-rokers een kleine kans om COPD te krijgen. Duidelijk is echter, dat een rokende COPD-patient zichzelf een grote dienst bewijst om te stoppen met roken. Door te stoppen met roken zal verdere achteruitgang van de longfunctie aanzienlijk minder snel gaan.

Behandeling

De belangrijkste behandeling voor veel COPD-patienten is stoppen met roken. Verder zijn er medicijnen die geinhaleerd moeten worden om de klachten te verminderen. Tegen de regelmatig optredende bronchitis wordt vaak prednisolon en een antibioticum gegeven. Om het prestatievermogen te verbeteren kan gericht fitness gedaan worden.

Meting

Door het meten van de hoeveelheid lucht die een COPD-patient nog in 1 seconde kan uitblazen krijgen we een aardig idee hoe ernstig het is gesteld. Maar deze meting is niet alleen bepalend. De ene COPD-patient heeft namelijk veel meer klachten dan de andere. Dit kunnen we meten met behulp van een korte vragenlijst. Met deze gegevens samen krijgen we een behoorlijk nauwkeurige indruk hoe ernstig het is gesteld.

Ernst

Een lichte COPD-patient kan nog bijna alles, terwijl een ernstige COPD-patient rolstoel gebonden kan zijn. Er is dus nogal wat verschil, maar duidelijk is dat een vroege herkenning en een goede behandeling veel leed kan voorkomen.

DBC is een 'diagnose behandel combinatie'

Wat houdt de COPD DBC in?

Een DBC is een ‘diagnose behandel combinatie’. Het betekent dat verschillende soorten zorgaanbieders allen samenwerken om u goede zorg te leveren.

Catena is een moeilijk woord, maar het is in feite het Latijnse woord voor “keten”. Bij Catena worden een aantal handelingen verricht die als een “keten” met elkaar samenhangen.

Wat houdt de Catena methode de COPD-patient precies in:

  • Er vindt een periodieke controle van de longfunctie plaats bij de patient in de buurt.
Tijdens het onderzoek wordt gevraagd om zo krachtig mogelijk uit te blazen. Dit wordt een aantal keer herhaald. Ook zal er een luchtwegverwijder getest worden. Na de inwerktijd zal de blaastest herhaald worden, zodat het effect bepaald kan worden. Het totale onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
  • Elke keer moet een kort vragenlijstje ingevuld worden. Deze vragenlijst kan alvast voor het onderzoek rustig  gemak ingevuld worden. De antwoorden worden hierna besproken.
  • Er wordt instructie gegeven over de beste manier om medicatie in te nemen.
  • Er wordt voorlichting over de ziekte gegeven
  • De behandeling van de COPD wordt volgens de nieuwste inzichten geoptimaliseerd.
  • Door een nauwere samenwerking met longartsen wordt gebruik gemaakt van diens deskundigheid.
  • Stoppen met roken is enorm belangrijk, dus er is ook een ‘stoppen met roken’ programma

Het onderzoek wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide functieassistentes van de COPD-dienst van Certe. De uitkomsten van het onderzoek worden vervolgens door een longarts beoordeeld en deze adviseert uw huisarts dan weer over het optimale behandelbeleid. Er is standaard 1 keer per jaar een controle, of vaker indien dat nodig blijkt.

Waarom ketenzorg bij Catena

Het grootste voordeel van de ketenzorg bij Zorggroep Catena is dat u alle zorg krijgt die u nodig heeft.

Door de duidelijke afspraken is de kans heel klein dat een controle wordt vergeten of dat een uitslag kwijt raakt. De zorg is lang nog niet overal in Nederland op deze unieke manier georganiseerd.

Zorggroep Catena zorgt ervoor dat er wordt voldaan aan alle voorwaarden die door de zorgverzekeraars worden gesteld. De zorg die u krijgt is geprotocolleerd. Dat betekent dat er aan alle gestelde protocollen wordt voldaan. U krijgt hierdoor de juiste en tijdige (medische) zorg. Onder- of overbehandeling worden teruggedrongen.

Het DBC project heeft veel aandacht voor de rol die uw huisarts speelt. Uw huisarts zal zich opstellen als coach en er samen met u zorgen voor preventie en voor zelfmanagement.