Alles over CVRM

Alles over CVRM

Loopt u het risico om hart- en vaatziekten te krijgen? Dan vindt u hier alle voor u relevante informatie.

Wat is CVRM?

CVRM staat voor Cardiovasculair risicomanagement. Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is het opsporen en behandelen van risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten.

Bij CVRM moet u bijvoorbeeld denken aan het behandelen van een hoge bloeddruk of een verhoogd cholesterol. Ook kunt u denken aan het geven van advies over voldoende bewegen en gezond eten. Hiermee kan het risico op hart- en vaatziekten verminderd worden.

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten

• Roken
• Hoge bloeddruk
• Verhoogde bloedsuiker
• Hoog cholesterolgehalte
• Gevorderde leeftijd
• Geslacht
• Verminderde nierfunctie
• Het voorkomen van hart- en vaatziekten in de familie
• Ongezonde voedingsgewoonten
• Overmatig alcoholgebruik
• Lichamelijke inactiviteit
• Hoge Body Mass Index
• Hoge middelomtrek
• Psychosociale factoren/stress

Behandeling

In het CVRM programma kijkt de huisarts samen met u wat uw risico is op het krijgen van hart- en vaatziekten. Als u een verhoogd risico heeft, beslist u samen met de huisarts met welke maatregelen u dit risico kunt verlagen. De afspraken worden vastgelegd in een individueel zorgplan. Hierin staat welke doelen u al patiënt wilt bereiken, welke afspraken zijn gemaakt om deze doelen te bereiken, en hoe de begeleiding er uit ziet.

DBC is een 'diagnose behandel combinatie'

Wat houdt de CVRM DBC in?

Een DBC is een ‘diagnose behandel combinatie’. Het betekent dat verschillende soorten zorgaanbieders allen samenwerken om u goede zorg te leveren.

Op steeds meer plaatsen in Nederland werken zorgverleners die CVRM behandelen samen in een ‘keten’. Ze zijn aan elkaar verbonden als schakels in een keten: elke schakel zit aan een andere schakel vast. Ze werken dus nauw met elkaar samen: de taken zijn duidelijk verdeeld en de gegevens van patiënten worden uitgewisseld.

Zorggroep Catena zorgt voor deze samenwerking in een keten. Deze samenwerking maakt het voor zorgverleners makkelijker u goede zorg te leveren. Ze weten welke medicijnen u nog meer krijgt. Ze kunnen zien of u op tijd controles heeft gehad. Ze kennen uw voorgeschiedenis en ze kunnen behandelingen op elkaar afstemmen. U hoeft bijvoorbeeld niet bij elke zorgverlener uw verhaal nóg eens te vertellen. En als twee zorgverleners uw bloed willen laten onderzoeken, kunnen er afspraken gemaakt worden over wie dat doet.

Waarom ketenzorg bij Catena

Het grootste voordeel van de ketenzorg bij Zorggroep Catena is dat u alle zorg krijgt die u nodig heeft.

Door de duidelijke afspraken is de kans heel klein dat een controle wordt vergeten of dat een uitslag kwijt raakt. De zorg is lang nog niet overal in Nederland op deze unieke manier georganiseerd.

Zorggroep Catena zorgt ervoor dat er wordt voldaan aan alle voorwaarden die door de zorgverzekeraars worden gesteld. De zorg die u krijgt is geprotocolleerd. Dat betekent dat er aan alle gestelde protocollen wordt voldaan. U krijgt hierdoor de juiste en tijdige (medische) zorg. Onder- of overbehandeling worden teruggedrongen.

Het DBC project heeft veel aandacht voor de rol die uw huisarts speelt. Uw huisarts zal zich opstellen als coach en er samen met u zorgen voor preventie en voor zelfmanagement.