Alles over CVRM

Alles over CVRM

Bent u als zorgverlener op zoek naar optimaal gestroomlijnde en geprotocolleerde zorg voor CVRM-patiënten? Dan vindt u hier alle voor u relevante informatie.

Informatie voor de huisarts

De CVRM DBC Zorggroep Catena beoogt het optimaal stroomlijnen van de CVRM-zorg voor patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

Conform voorwaarden

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden van De Friesland Zorgverzekeraar;

Geprotocolleerde zorg

De geprotocolleerde samenwerking en het automatische oproep- en verwijssysteem dat wordt gebruikt zorgen voor een juiste en tijdige (medische)zorg, waarbij onder- of overbehandeling wordt teruggedrongen.

Begeleiding en zelfmanagement patiënt

Het project heeft expliciete aandacht voor de coachrol van de huisarts, de interventies zijn gericht op zelfinzicht in CVRM en zelfmanagement van de patiënt.

Economisch voordelig

De zorg wordt efficiënt en economisch voordelig geleverd, doordat:

 • er door afbakening binnen de keten, en invoering van het digitale dossier, geen sprake meer is van dubbelingen – en dus extra kosten – in het zorgproces.
 • er extra aandacht is voor standaardisatie van onderzoek en automatische verwijzing, centrale gegevensverwerking en de inzet van een goed logistiek systeem voor het oproepen van patiënten.

Voordelen voor de huisarts

Deelname aan de CVRM-DBC van Zorggroep Catena levert u als huisarts een aantal voordelen op:

 • De regie blijft te allen tijde bij de huisarts, die verantwoordelijk blijft voor de inhoud (behandelplan) en uitvoering van de zorg.
 • De financiële transacties worden door Zorggroep Catena verzorgd, u hebt daar geen omkijken naar.
 • Een groot deel van het routinewerk in de CVRM-zorg wordt u uit handen genomen. Hierdoor kunt u veel meer kostbare tijd steken in de werkelijke problemen, zoals CVRM-patiënten die maar niet goed ingesteld kunnen worden.
 • Alle uitslagen krijgt u digitaal in uw His.
 • Onnodig verblijf van uw CVRM-patiënt in de tweede lijn kan worden voorkomen middels een wisselprotocol.
 • De DBC is onafhankelijk van de mate van organisatie van de individuele deelnemende huisarts gemakkelijk te implementeren.
 • Catena levert zorg via een automatisch oproepsysteem waardoor controles en bloedafnames altijd doorgang vinden.
 • De continuïteit van zorg is hiermee gewaarborgd.
 • Het oproepsysteem zorgt er ook voor, dat de gegevens beschikbaar worden voor benchmarking c.q. het zichtbaar maken van uitkomst- en procesindicatoren (KPI).
 • Er is transmurale DBC-ondersteuning middels een KIS. Het resultaat hiervan is een transparant proces met goede prestatie-indicatoren en ondersteuning voor zowel de patiënten als de verschillende transmurale actoren binnen de DBC.

Aanmelden? Hoe werkt het

Stap 1

U sluit u aan bij de CVRM DBC van Zorggroep Catena. Dit kan middels het aanmeldingsformulier.
U kunt het aanmeldformulier downloaden, invullen en sturen naar:

Zorggroep Catena
Middelwijk 39d
9202 GN Drachten

Stap 2

Na invullen van dit aanmeldingsformulier sturen wij u een deelnemersovereenkomst.

Stap 3

Uw CVRM-patiënten dienen aangemeld te worden bij de CVRM Dienst van Certe. Deze dienst is onze contractpartner. U kunt de NAW-gegevens van de patiënten die u in de DBC wilt hebben eenvoudig naar ons toesturen, wij zorgen voor verdere verwerking van deze lijst.

Stap 4

Vervolgens zitten uw patiënten in de CVRM DBC. U krijgt 4 x per jaar de rapportages van de kwartaal controles. De rapportages worden vergezeld van een advies. U bent vrij om dit advies te volgen. U kunt uw aandacht verleggen naar de moeilijke gevallen.

Stap 5

U dient uw CVRM-patiënten een brief te sturen waarin u aangeeft dat de wijze waarop hun diabetes gecontroleerd wordt gewijzigd is.

Stap 6

U dient (indien mogelijk) in uw HIS aan te geven dat de betreffende patiënten in de CVRM DBC van Zorggroep Catena zitten. Hiermee voorkomt u dat u nog boekingen kunt doen voor consulten samenhangende met CVRM.

DIRECT AANMELDEN