Laatste nieuws

  • 03 MRT 21

  Deelnemende dietisten

   

  Op deze pagina kunt u zien wie zich reeds aangesloten heeft bij Catenazorg.

  De volgende dietisten zijn aangesloten:

  • Libra, Dringelstrjitte 3, 8491 CR Akkrum
  • Diëtistenpraktijk Jorritsma & Smit, Franekerstraat 3, 8701GB Bolsward
  • Dieetzorg Friesland, Berberkrud 17, 9285 KH Buitenpost
  • Dietisten Friesland, Jetty Terpstra, Swanneblom 9, 9251TD Burgum
  • Diëtistenpraktijk Kuipers, Nijtap 44, 9207GZ Drachten
  • Diëtheek, Raai 10, 9202HW Drachten
  • Gerrie’s Voedingsadviesbureau, Lijsterstraat 11, 9203BH Drachten
  • Diëtisten Friesland, Minke Elzinga, Middelwijk 39i, 9202GN Drachten
  • Diëtisten Friesland, Annegreet Bos, Middelwijk 391, 9202GN Drachten
  • STERDiëtisten de Jong, De Parken 14, 9292LR Drachten
  • Mevr. A.J. Vorenkamp, Reidroas 4, 9254 JR Hurdergaryp
  • Mevr. M.K. v.d. Velde, Ieswei 24, 9258 CV Jistrum
  • Manon de Boois, Menaldumerstraat 5, 8935KB Leeuwarden
  • Mevr. J.M. Velkers, Francois Haverschmidhoei 2, Leeuwarden
  • Mevr. M.I. Wijma Diëtisten Friesland, De Boorne 7, 8939BS Leeuwarden
  • Mevr. B.C. Pranger, Postbus 117, 8390AN Noordwolde
  • Mevr. J.C. Pool, Simmerdijk 1, 8601 ZP Sneek
  • Mevr. D. van der Schuit, van Giffenstraat 6, 8601EX Sneek
  • Mevr. G. v.d. Sluis, Mr. K. Douwesstraat 36, 8804 NW Tzum
  • Mevr. J.B. Visser, Foarstrjitte 32, 9271KH De Westereen
  • Mevr. A. Boersma, De Warren 1, 842 RR Wjelsrijp
  • Dietheek Groningen, Martha voeding adviesbureau: 9251 GA Burgum en 9285 SZ  Buitenpost
  • Previtas, 9218 PM Opeinde, 9201 BW Drachten, 9204 KT Drachten, 9203KP Drachten