Laatste nieuws

  • 03 MRT 21

  Deelnemers dbc’ s diabetes, COPD, astma en CVRM

  Sinds de oprichting van Zorggroep Catena zijn er al vele huisartsen als deelnemer aangesloten bij de Diabetes DBC, de COPD DBC, astma DBC en CVRM dbc

  Op deze pagina kunt u zien welke huisartsen zich al aangesloten hebben.

  De volgende huisartsen zijn deelnemer aan de diabetes mellitus-dbc Catena:

  • Mevr. Aardenburg te Drachten
  • Hr. Borst te Drachten
  • Hr. Buffinga te Drachten
  • Mevr. Bult te Drachten
  • Hr. Friezema te Bakkeveen
  • Mevr. Goudsmit, Kootstertille
  • Hr. Hogeveen te Bolsward
  • Mevr. Jongsma/Mevr. ten Dam te Drachten
  • Mevr. Keijer te Oudega
  • Huisartsenpraktijk Rottevalle
  • Mevr. Hoekstra, Hr. Keizer, Hr. Landheer, Mevr. Bosma te Harkema
  • Hr. IJsselhof te Bolsward
  • Hr. Kok, hr. Kruyt, Mevr. v.d. Ven en Mevr. Blaauwbroek te Buitenpost
  • Mevr. Lindeman te Opeinde
  • Hr. Meerdink te Wommels
  • Hr. Postma te Drachten
  • Hr. Prins & Mevr. Poos te Drogeham
  • Hr. Smedes te Drachten
  • Mevr. van Elselo te Drachten
  • Mevr. Stoter te Drachten
  • Hr. Veldhuizen te Garijp
  • Mevr. H. Verburg te Bolsward
  • Hr. Wassenaar te Drachten
  • Hr. Wiersema te Eastermar

  De volgende huisartsen zijn deelnemer aan de COPD-dbc Catena:

  • Mw. Aardenburg te Drachten
  • Hr. Buffinga te Drachten
  • Mw. Bult te Drachten
  • Mw. Dechesne en mw. v.d. Gang te Drachten
  • Hr. Friezema te Bakkeveen
  • Mw. Goudsmit te Kootstertille
  • Mevr. Hoekstra, Hr. Keizer, Hr. Landheer, Mevr. Bosma te Harkema
  • Mevr. Jongsma/Mevr. ten Dam te Drachten
  • Hr. Kok, Hr. Kruijt, mevr. v.d. Ven, Mevr. Blaauwbroek te Buitenpost
  • Mevr. van Keulen en Hr. van de Vegt te Burgum
  • Hr. Meerdink te Wommels
  • Mevr. Keijer te Oudega
  • Hr. Groeneveld en Mevr. Wolthuis te Rottevalle
  • Hr. Postma te Drachten
  • Hr. Prins en Mevr. Poos te Drogeham
  • Hr. Smedes te Drachten
  • Hr. Smit te Drachten
  • Mw. Stoter te Drachten
  • Mevr. Talsma en hr. Hooisma te Burgum
  • Hr. Veldhuizen te Garijp
  • Hr. Wiersema te Eastermar
  • Hr. Witting, huisarts te Drachten
  • Hr. IJsselhof te Bolsward

  De volgende huisartsen zijn deelnemer aan de CVRM- dbc Catena:

  • Hr. Borst te Drachten
  • Hr. Buffinga te Drachten
  • Mevr. Bult te Drachten
  • Hr. Friezema te Bakkeveen
  • Mevr. Hoekstra, Hr. Keizer, Hr. Landheer, Mevr. Bosma te Harkema
  • Hr. Hogeveen te Bolsward
  • Mevr. Jongsma/Mevr. ten Dam te Drachten
  • Hr. Kok, Hr. Kruijt, Mevr. v.d. Ven en Mevr. Blaauwbroek te Buitenpost
  • Mevr. Lindeman te Opeinde
  • Hr. Postma te Drachten
  • Hr. Prins en Mevr. Poos te Drogeham
  • Huisartsenpraktijk Rottevalle
  • Hr. Smedes te Drachten
  • Mevr. van Elselo te Drachten
  • Mevr. Stoter te Drachten
  • Hr. Veldhuizen te Garijp
  • Mevr. Verburg te Bolsward
  • Hr. Wiersema te Eastermar
  • Hr. IJsselhof te Bolsward
  • Hr. Meerdink te Wommels
  • Mevr. Keijer te Oudega
  • Mevr. Aardenburg te Drachten
  • Mevr. Goudsmit te Kootstertille

  De volgende huisartsen zijn deelnemer aan de astma- dbc Catena:

  • Mevr. Aardenburg te Drachten
  • Hr. Buffinga te Drachten
  • Mw. Bult te Drachten
  • Hr. Friezema te Bakkeveen
  • Mw. Goudsmit te Kootstertille
  • Mevr. Hoekstra, Hr. Keizer, Hr. Landheer, Mevr. Bosma te Harkema
  • Mevr. Jongsma/Mevr. ten Dam te Drachten
  • Mevr. van Keulen en Hr. van de Vegt te Burgum
  • Hr. Kok, Hr. Kruijt, Mevr. v.d. Ven en Mevr. Blaauwbroek te Buitenpost
  • Hr. Meerdink te Wommels
  • Huisartsenpraktijk Oudega (Mevr. Keijer)
  • Hr. Prins en Mevr. Poos te Drogeham
  • Hr. Smedes te Drachten
  • Mevr. van Elselo te Drachten
  • Mevr. Stoter te Drachten
  • Mevr. Talsma/Hr. Hooisma te Burgum
  • Hr. Veldhuizen te Garijp
  • Hr. IJsselhof te Bolsward
  • Hr. Wiersema te Eastermar
  • Hr. Witting, huisarts te Drachten
  • Huisartsenpraktijk Rottevalle
  • Hr. Stadt te Nijbeets
  • Mevr. van Keulen en Hr. van de Vegt te Burgum
  • Hr. Veldhuizen te Garijp
  • Mevr. Lindeman te Opeinde
  • Hr. Ramaker te Surhuisterveen