Laatste nieuws

  • 08 MRT 21

  Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

  Zorggroep Catena heeft een contract afgesloten met de Friesland voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie, meestal afgekort tot GLI. Alle andere verzekeraars volgen. Deelnemende huisartsen van Zorggroep Catena kunnen nu ook patiënten verwijzen voor de GLI. Ook patiënten van huisartsen die niet aangesloten zijn bij Catena kunnen verwezen worden. Voor patiënten die voldoen aan de inclusie criteria wordt GLI volledig vergoed en het eigen risico wordt niet aangesproken.

  Een “gecombineerde leefstijl interventie” richt zich op het verminderen van de energie inname en het ontwikkelen van gezonde eetgewoonten, meer gaan bewegen en psychologische ondersteuning bij het maken van de gewenste gedragsverandering. GLI is dus veel meer dan alleen een diëtistische behandeling. Duur van het traject is 24 maanden, bestaande uit groepsessies en individuele gesprekken.

  Wij hopen en verwachten dat GLI voor een aantal patiënten een enorme meerwaarde kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan patiënten die een verstoorde glucose tolerantie hebben. Wellicht kunnen we voorkomen dat zich bij deze mensen diabetes ontwikkelt.

  Inclusiecriteria
  De Zorgstandaard Obesitas geeft de indicatiecriteria voor de verwijzing naar een GLI. Dit zijn de patiënten vanaf een matig verhoogd gezondheisds gerelateerd risico (GGR). Daaronder vallen:

  • personen met een BMI vanaf 30 kg/m2;
  • personen met een BMI vanaf 25 kg/m2 en een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen, diabetes type II, artrose of slaapapneu.
  • 18 jaar of ouder

  Voor de uitvoering van de GLI zijn we zeer blij dat we een contract hebben kunnen sluiten met Menno Iedema (leefstijlcoach in Drachten), Marjan de Haan (leefstijlcoach in Drogeham) en Elise Kroontje (leefstijlcoach in Bolsward/Sneek). Inmiddels gaat er in Sneek/Bolsward een 2e leefstijlcoach werken.

  Meer informatie
  Wilt u meer informatie: stuur mij dan gerust een e-mail op wimbrun@ziggo.nl

  U kunt patiënten verwijzen naar wimbrun@ziggo.nl, graag met verwijsbrief, rekening houdend met de bovengenoemde inclusiecriteria. Zij zullen dan de verwezen patiënt doorverwijzen naar één van de genoemde leefstijlcoaches. Op verzoek kunnen we de verwijzende huisarts Verwijsformulier leefstijlcoach COOL toezenden.