Laatste nieuws

  • 29 MRT 21

  Nieuwsbericht Gecombineerde Leefstijl Interventies

  Zoals waarschijnlijk al wel bekend, wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) sinds 1 januari 2019 vanuit de basisverzekering vergoed en aangeboden in Friesland.
  De GLI is één van de maatregelen die volgt uit het Nationaal Preventieakkoord, dat eind 2018 onder aanvoering van de Rijksoverheid is gesloten.

  Zorgverzekeraar de Friesland heeft 3 zorggroepen in Friesland gecontracteerd voor de uitvoering van de GLI.
  Dit zijn Catena, de Friese Coöperatie Fysiotherapeuten en Ketenzorg Friesland.
  Deze zorggroepen contracteren onderaannemers (geaccrediteerde leefstijlcoaches) om de GLI uit te voeren.

  Waarom een GLI?

  In Nederland en zeker ook in Friesland is een verontrustende toename van het percentage inwoners met overgewicht en obesitas. In 2016 had ongeveer 50,4 % van de Friese bevolking vanaf 18 jaar overgewicht en 13,5 % obesitas.(bron GGD Fryslan).
  Overgewicht en obesitas verhoogt het risico op chronische aandoeningen en heeft impact op kwaliteit van leven. Met behulp van deze erkende interventies kan de toename van overgewicht, obesitas en chronische aandoeningen beïnvloed worden. (secundaire en tertiaire preventie)

  Wat is een GLI?

  Een gecombineerde leefstijlinterventie is een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele consulten.
  Het biedt advies en begeleiding bij gedragsverandering op het gebied van voeding, beweging, slaap, stress, timemanagement, vitaliteit en ontspanning.

  Het programma heeft een totale doorlooptijd van 24 maanden en wordt gecoördineerd door een geregistreerde leefstijlcoach.
  Erkende interventies zijn : COOL, Beweegkuur en Slimmer

  Voor wie ?

  Deelnemers met overgewicht en obesitas volgens criteria uit de NHG-richtlijn obesitas en zorgstandaard obesitas.

  •   leeftijd ≥ 18,
  •   BMI ≥ 25 gecombineerd met co-morbiditeit
  •   of een BMI ≥ 30
  •   voldoende motivatie

   -Deelnemers hoeven geen eigen risico te betalen en worden door hun huisarts verwezen naar de leefstijlcoach.
   -Het is zowel voor geïncludeerde – als voor niet geïncludeerde ketenzorg patiënten.

   Doorontwikkeling GLI in Friesland

   Op dit moment zijn er inmiddels een groot aantal leefstijlcoaches gecontracteerd bij de zorggroepen en draaien in de meeste regio’s van Friesland GLI groepen. Maar dit kan zeker nog op veel grotere schaal!
   Voor de doorontwikkeling van de GLI hebben de zorggroepen met enige regelmaat overleg over o.a. het verbeteren van de onderlinge samenwerking, de zichtbaarheid, de verbindingen met gemeenten, GGD en sociaal domein.

   We willen met deze gezamenlijke nieuwsbrief de GLI weer onder jullie aandacht brengen, juist in deze tijd waarin leefstijl veel aandacht verdient!

  Bij vragen over de GLI kan je contact opnemen met onderstaande contactpersonen:

  Catena: Wim Brunninkhuis wimbrun@ziggo.nl
  De Friese Coöperatie Fysiotherapeuten: Martin Jelsma m.jelsma@deoppers.nl                                                                                                                                                                                                                                                                        Ketenzorg Friesland: Ellen van der Veen e.vanderveen@ketenzorgfriesland.nl