Laatste nieuws

  • 24 AUG 16
  Praktijkervaringen met de diabetes begeleiding

  Praktijkervaringen met de diabetes begeleiding

  Bent u benieuwd naar de ervaringen van huisartsen en praktijkverpleegkundigen met Zorggroep Catena?
  In dit artikel kunt u de ervaringen lezen van Karin Jansen, praktijkverpleegkundige in twee verschillende praktijken.

  De ervaringen van praktijkverpleegkundige Karin Jansen met CatenaZorg.

  Mijn naam is Karin Jansen. Ik ben als praktijkverpleegkundige in twee praktijken werkzaam. In de ene praktijk doe ik alle diabetes patiënten zelf. Ik zie 76 diabeten om de 3 maanden voor de 3-maandelijkse en jaarlijkse controle. Hieronder vallen ook de patiënten die insulinetherapie krijgen en vooral in het begin meer begeleid moeten worden. Met het grote aantal cardiovasculaire patiënten erbij blijft er weinig tijd over voor astma/COPD en ouderenzorg.

  In de andere praktijk wordt gewerkt volgens het model van de diabetes DBC van Zorggroep Catena. 67 patiënten worden 3 maandelijks door de Diabetes Dienst van Lab Noord gecontroleerd. De patiënten op insulinetherapie gaan ook 3 maandelijks naar Lab Noord maar komen voor instelling en verdere begeleiding bij mij. Alle uitslagen verwerk ik en zo nodig neem ik telefonisch contact op met de patiënten en nodig ik ze uit op mijn spreekuur. Ik hou me hier niet bezig met het binnenhalen van de “cijfertjes” en de tijdrovende voetcontroles maar heb juist veel meer tijd over voor educatie en voorlichting. Alle patiënten kennen mij en weten dat ze altijd terecht kunnen voor vragen of begeleiding.

  Ik weet dat een aantal van mijn collega’s moeite hebben met dit systeem omdat ze bang zijn ‘hun diabeten’ kwijt te raken maar dat is absoluut niet het geval. Ik ken alle diabeten in het systeem van Zorggroep Catena juist heel goed. De meeste heb ik op mijn spreekuur gehad en ik heb in ieder geval regelmatig telefonisch contact met ze. Ik weet wie de ‘probleem gevallen’ zijn en hou die ook nauwlettend in de gaten. In alle rust kan ik mijn beleid per diabetes patiënt opstellen en waar nodig bijstellen. Ik heb ook heel veel tijd voor het instellen op insuline. Volgens mij scheelt dat soms een onnodige verwijzing naar de specialist.

  Ik ben ‘mijn diabeten’ dus niet kwijt, bovendien heb ik nu wel veel meer tijd voor CVR, astma/COPD, ouderenzorg en een aantal kleinere taken ter verlichting van de huisarts, waardoor mijn werk ook heel gevarieerd en aantrekkelijk is.”