Over Catenazorg

Zorggroep Catena schept voor iedere huisarts op eenvoudige wijze de mogelijkheid om kwalitatief hoogstaande ketenzorg te leveren. Zowel voor solisten als huisartsen in een HOED of gezondheidscentrum, met of zonder praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH).

Onze visie is dat elke patiënt met een chronische ziekte recht heeft op dezelfde hoogkwalitatieve zorg, ongeacht de organisatievorm van de betrokken huisarts. Ons zorgmodel maakt dit op eenvoudige wijze mogelijk.

Met opzet hebben wij gekozen voor een stichting als organisatievorm van de zorggroep, in plaats van een coöperatiemodel of een BV. De stichting CatenaZorg is niet gericht op het maken van winst. Wel zet de stichting in op een adequate beloning voor de betrokken zorgverleners.

Eventuele winst wordt gebruikt voor innovatie van bestaande producten, ontwikkeling van nieuwe producten en prijsaanpassingen. De oprichters willen niet belast worden met de eis om winst te maken en door geldbelangen afgeleid worden in het maken van hun keuzes. In hun visie speelt de huisarts een centrale rol waarbij het belang van de chronische patiënt altijd voorop staat.

Onze visie is dat elke patiënt met een chronische ziekte recht heeft op dezelfde hoogkwalitatieve zorg, ongeacht de organisatievorm van de betrokken huisarts

Download de Zorggroep Catena Folder

Wilt u weten wat een zorggroep inhoudt? Of wilt u weten wat een zorggroep voor u kan betekenen en wat voor u de voordelen zijn? Dan kunt u ook eerst onze folder lezen.

Ons Team